Màn “chào buồng giam” rùng rợn dành cho tội phạm hiếp dâm

Đêm đầu tiên ở buồng giam, Hoàng bị bắt phải tự khỏa thân nằm ra giữa…