Việc xác định giá trị hàng hóa sẽ thực hiện ra sao để làm căn cứ quyết định biện pháp xử phạt hành chính hay hình sự.

Công ty tôi vừa bị tịch thu lô hàng do xác định vi phạm sở hữu trí tuệ. Xin hỏi luật sư, việc xác định giá trị hàng hóa để phạt hành chính được thực hiện như thế nào?

Nguyễn Thành Tín

Luật sư trả lời