Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa thông báo tuyển sinh 30 suất học bổng đi học tại Ukraina năm 2019 theo diện Hiệp định giữa 2 Chính phủ.

Theo đó, trong tổng số 30 học bổng sẽ có 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 5 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chuyên ngành kĩ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Điều kiện dự tuyển là học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài; chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác; cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước.

Đặc biệt, ngành học đăng ký dự tuyển phải cùng khối ngành với ngành đã trúng tuyển và đang học đại học ở Việt Nam, phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ/tiến sĩ/thực tập). Thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 10-3.

Hùng Quân