Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020. Điểm mới đáng chú ý là phương thức tuyển sinh vào lớp 6, Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2019-2020 đã có điều chỉnh so với các năm trước. 

Cụ thể, thay vì xét tuyển học bạ, từ năm học 2019-2020, thí sinh sẽ trải qua hai vòng kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực. 

Vòng 1, nhà trường tổ chức xét tuyển những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ hợp lệ. Vòng 2, nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển vòng 1. 

Ở vòng 2, học sinh trải qua 3 bài kiểm tra, đánh giá năng lực các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh với thời lượng mỗi môn 45 phút. Hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. 

Đối với các trường THCS khác được TP Hà Nội công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số lượng học sinh vượt quá chỉ tiêu, năm nay được tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Trong đó, điểm tuyển sinh được tính bằng điểm xét tuyển cộng với điểm kiểm tra (nhân hệ số 2).

Huyền Thanh