Đồng thời, đây còn là một “ẩn số không minh bạch” đối với doanh nghiệp mà doanh nghiệp không thể lượng định được.

Liên quan đến những bất cập trong cách tính tiền sử dụng đất theo Luật đất đai 2014, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) cho biết, hiện nay, tiền sử dụng đất vẫn được xem là một gánh nặng đối với hộ gia đình, cá nhân. Đây còn là một ẩn số, không minh bạch đối với doanh nghiệp mà doanh nghiệp không thể lượng định được trước khi quyết định đầu tư dự án có sử dụng đất, điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến cơ chế “xin – cho”.

Horea nhận định, nhiều hộ gia đình, cá nhân khi làm thủ tục xin hợp pháp hóa quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đã phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn các trường hợp tương tự, các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất từ năm 2014 trở về trước.

  Tiền sử dụng đất là một gánh nặng đối với hộ gia đình - Ảnh 1

Tiền sử dụng đất vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều người hiện nay.

Lý giải nguyên nhân, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố cho biết: “Theo quy định của pháp luật đất đai, mức giá đất thấp nhất của địa phương không được thấp hơn mức giá đất tối thiểu theo khung giá của Chính phủ ban hành. Điều này cần được thành phố kiến nghị sửa đổi cho hợp lý hơn”.

Có thể nói, với mức độ nộp tiền sử dụng đất hiện nay có phần cao hơn thời gian trước đây, đã có rất nhiều hộ gia đình, cá nhân không đủ năng lực tài chính và dẫn đến những giao dịch bằng giấy tay, phát sinh thị trường ngầm, làm giảm tính minh bạch của thị trường bất động sản. Điều này dẫn đến những tranh chấp trong xã hội và làm giảm nguồn ngân sách.

Riêng đối với tiền sử dụng đất của doanh nghiệp, tổ chức, chế định thu tiền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế theo quy định của luật đất đai 2014 thì tiền sử dụng đất sẽ tiếp tục là “gánh nặng” về tài chính của doanh nghiệp và tiền sử dụng đất vẫn là một ẩn số không minh bạch mà doanh nghiệp không thể tiên lượng được trước khi ra quyết định nên đầu tư hay không nên đầu tư dự án có sử dụng đất. Bởi lẽ, không thể tính toán trước được hiệu quả làm phát sinh cơ chế “xin – cho”.

Cuối cùng, Horea cho biết, chi phí tiền sử dụng đất cũng sẽ được tính vào giá bán mà người tiêu dùng phải gánh chịu khi mua sắm sản phẩm bất động sản.

Ngọc Diễm