Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và tăng khả năng cân đối quỹ BHYT, Bộ Y tế đã và đang thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả. 

Đó là tăng cường đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở; yêu cầu tuyến y tế cơ sở (xã, huyện) phải làm tốt công tác dự phòng, nâng cao sức khỏe, quản lý, theo dõi, điều trị các bệnh không lây nhiễm, phát hiện sớm bệnh tật để giảm tỷ lệ mắc chi phí điều trị cho người dân nói chung và quỹ BHYT, tránh lãng phí xã hội.

Chất lượng khám, chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng cao.

Chất lượng khám, chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng cao.

Mặt khác, Bộ Y tế cũng đang đổi mới phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT, giảm dần thanh toán theo phí dịch vụ sang thanh toán theo định suất, theo trường hợp bệnh để khuyến khích cơ sở y tế áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí; do đó việc thanh toán theo thực thanh, thực chi sẽ đi ngược việc đổi mới phương thức thanh toán.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở có số lượt khám bệnh tăng số bàn khám, điều tiết tăng nhân lực cho phòng khám vào các giờ cao điểm để bảo đảm bác sỹ có thời gian khám, tư vấn cho người bệnh; tăng cường điều trị ngoại trú, điều trị ban ngày, chỉ định người bệnh điều trị nội trú theo đúng quy định, tăng cường công tác chăm sóc, chống nhiễm khuẩn để giảm số ngày điều trị nội trú.

Thanh Hằng