ads here!
Ngày 23-04-2024
Tin mới
Tin tức Việt Nam

trí thông minh nhân tạo

Mới tuần trước, Chủ tịch Eric Schmidt của Google cho biết công ty đang phát triển một hệ thống “machine learning” siêu thông minh. Ông hứa hẹn rằng “một cái gì đó tốt hơn rất nhiều so với những gì con người có...