ads here!
Ngày 29-05-2024
Tin mới
Tin tức Việt Nam

phẫu thuật chuyển giới.

Những người mắc bệnh này luôn sống trong tình trạng mơ hồ giới tính. Có những người sau mấy chục năm dài đằng đẵng mới được… “trả lại tên” và gánh nặng tâm lý dần vơi đi trên bước đường tìm đến hạnh...

Phiên thảo luận Bộ luật dân sự (sửa đổi) ngày 24/10 tại hội trường Quốc hội tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đại biểu xung quanh vấn đề chuyển đổi giới tính. Tán thành tách riêng vấn đề chuyển đổi giới...