ads here!
Ngày 23-04-2024
Tin mới
Tin tức Việt Nam

Người đàn ông tham lam

Nhưng chính sự tự tin và tham lam đã giết tôi, khiến hoàn cảnh của tôi bây giờ còn bi thảm hơn lúc xuất phát điểm. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi ăn học nay đã già. Ra...