ads here!
Ngày 28-05-2024
Tin mới
Tin tức Việt Nam

lưỡng tính

Những người mắc bệnh này luôn sống trong tình trạng mơ hồ giới tính. Có những người sau mấy chục năm dài đằng đẵng mới được… “trả lại tên” và gánh nặng tâm lý dần vơi đi trên bước đường tìm đến hạnh...

Từ bé, tôi đã thấy cảm xúc trong bản thân khác biệt so với những cô gái khác. Lớn hơn một chút, qua tìm hiểu tôi biết được mình là người lưỡng tính (Bisexual). Tôi có tình cảm được với cả trai...