ads here!
Ngày 28-05-2024
Tin mới
Tin tức Việt Nam

Khánh trắng

Cách kể chuyện giật cục, được vài câu, dừng lại hút thuốc, rồi thủng thẳng nói, gây cảm giác khó chịu cho người đối diện thì ít mà như thử thách độ chịu đựng của người đối diện thì nhiều. Quả thật, ông hút...