ads here!
Ngày 23-04-2024
Tin mới
Tin tức Việt Nam

Gái đã có chồng

Mọi người vẫn khen tôi có một vẻ đẹp hút hồn những người đàn ông khi đứng trước mặt. Có lẽ thế nên tuy tôi chỉ là gái tỉnh lẻ, công việc bình thường (tôi là lễ tân cho một nhà hàng ăn nhanh nổi tiếng trên phố...