ads here!
Ngày 23-04-2024
Tin mới
Tin tức Việt Nam

Cái thai của vợ

Tôi cười gượng để cô ấy không nghi ngờ. Nhưng lòng tôi đang hỗn độn những suy nghĩ, tôi đang băn khoăn là cái thai ấy của cô ấy là từ đâu mà có. Cô ấy vui như vậy mà không thấy ngượng mồm sao ? Tôi thân là chồng của...