Để giải quyết tình hình mất an ninh, trật tự bệnh viện, ngành Y tế đã và đang tập trung vào một số nhóm giải pháp mang tính bền vững. Bộ Y tế và Bộ Công an đã ký kết Quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế, nhằm tăng cường sự hợp tác và hỗ trợ giữa lực lượng Công an với các bệnh viện. Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để 2 Bộ phối hợp chặt chẽ.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phân công lãnh đạo bệnh viện và nhân viên chuyên trách phụ trách an ninh, trật tự bệnh viện; phối hợp với cơ quan Công an địa phương về bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện và xây dựng quy chế phối hợp bằng văn bản; phổ biến, giáo dục cho nhân viên y tế về nâng cao kỹ năng ứng xử với người bệnh, người nhà người bệnh và kỹ năng xử lý tình huống.

Lực lượng bảo vệ có vai trò quan trọng để gìn giữ an ninh bệnh viện.

Lực lượng bảo vệ có vai trò quan trọng để gìn giữ an ninh bệnh viện.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo để tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh phối hợp với chính quyền, cơ quan Công an, dân phòng và các ban, ngành khác; vai trò và sự tham gia của người dân, người bệnh trong việc phát hiện các nguy cơ và hành vi, bạo lực và cùng lên án, ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực.

Thanh Hằng