Sau khi cân nhắc và đánh giá những tác động đến quỹ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (thay thế thông tư 15/TT-BYT), chính thức áp dụng mức giá mới từ ngày 15-1-2019.

Mặc dù trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 về điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.390.000 đồng (có hiệu lực từ ngày 1-7-2018), ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết.

Theo quy định hiện nay, giá dịch vụ y tế đang được tính bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương theo mức lương cơ sở. 2 cấu thành còn lại là chi phí quản lý và khấu hao tài sản hiện chưa được tính vào giá dịch vụ y tế.

Theo quy định tại Thông tư, chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế được điều chỉnh từ 1.150.000 đồng sang mức lương cơ sở 1.390.000 đồng. Theo đó, mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình 3,2% trong đó giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 11%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế điều chỉnh tăng 3%.

Trước băn khoăn việc điều chỉnh này có ảnh hưởng đến các đối tượng người dân hay không, Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) cho biết, việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo.

Người có công với cách mạng, thân nhân là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội thuộc diện được Ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác mua thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa được bảo hiểm y tế thanh toán 100% cũng không bị ảnh hưởng. Đối với người cận nghèo, chỉ phải đồng chi trả 5% (tỉ lệ điều chỉnh giá tăng bình quân 3,23%) nên mức độ tác động không đáng kể.

Tuy nhiên, với nhóm đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì có bị ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều vì phần đồng chi trả chỉ tăng bình quân 3,23% của phần đồng chi trả 20%.

Mặt khác, người tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên đi khám chữa bệnh đúng tuyến, khi số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì chỉ phải thanh toán tối đa 6 tháng lương cơ sở thì việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng tạo điều kiện cho các trường hợp này được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn khi thực hiện mức giá hiện hành. Do đó, các chuyên gia đề nghị người dân nên tích cực tham gia bảo hiểm y tế để hưởng nhiều quyền lợi khi khám chữa bệnh.

PV