Đây là một trong những yêu cầu đặt ra trong Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 của BCĐ 389 quốc gia vừa được Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 389 Quốc gia- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ký ban hành. 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành và địa phương. Xây dựng các kế hoạch chuyên đề trọng tâm theo lĩnh vực, mặt hàng và tuyến. Tăng cường đấu tranh với các đối tượng cầm đầu buôn lậu, hoạt động có tổ chức.

 Kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả; giải quyết kịp thời, dứt điểm các hiện tượng nổi cộm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. Ban Chỉ đạo 389 các cấp tăng cường chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra công vụ các cơ quan chức năng; xác định trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tiếp tay cho đối tượng vi phạm. 

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương bố trí lực lượng đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ cương kỷ luật. Có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế, kỷ luật người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảm bảo điều kiện, phương tiện cho các lực lực lượng thi hành công vụ.

Chỉ đạo bộ, ngành, địa phương kiểm tra, thanh tra, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giao chỉ tiêu cụ thể cho các lực lượng chức năng, tập trung công tác triệt xóa tuyến, địa bàn, tụ điểm, các đường dây, ổ nhóm,…

Lưu Hiệp