Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 -2020.

Theo đó, Hà Nội sẽ  tiếp tục tuyển sinh học sinh vào lớp 1 và lớp 6 các trường công lập theo phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Hai hình thức tuyển sinh song song là trực tiếp hoặc trực tuyến tiếp tục được triển khai.

Các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động được số trẻ đến trường với tỉ lệ cao nhất, không để xảy ra hiện tượng quá tải ở các nhà trường trên địa bàn. Hướng dẫn tuyển sinh cũng nêu rõ hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá đông. Nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định của Điều lệ trường học, phòng GDĐT phải có văn bản báo cáo UBND quận, huyện và báo cáo sở GDĐT.

 Các trường THCS chất lượng cao được tự lựa chọn phương thức kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6.

Các trường THCS chất lượng cao được tự lựa chọn phương thức kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6.

Đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết 18-7.

Riêng đối với các trường THCS được UBND TP Hà Nội công nhận là trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu được lựa chọn phương thức: Xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Điểm tuyển sinh là tổng của điểm xét tuyển và điểm kiểm tra, đánh giá năng lực (tính hệ số 2).

Cũng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong năm học 2019-2020, các trường ngoài công lập không phân tuyến tuyển sinh mà được tuyển sinh toàn thành phố. Căn cứ vào điều kiện thực tế, mỗi nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý và báo cáo UBND quận, huyện, thị xã nhưng tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định của Sở GDĐT Hà Nội.

Huyền Thanh