Thần ngoại trước, thần nội sau! Tuy nhiên không phải ai cũng biết bài cúng Tết Hàn thực cho đúng.

Vào ngày 3/3 âm lịch hàng năm, ở nhiều nơi trên đất nước ta, nhân dân có tập quán ăn Tết Hàn thực. Cái tên Hàn Thực là tên chữ Hán với ý nghĩa là “thực phẩm nguội” do nguồn gốc của Tết Hàn Thực xuất phát từ câu chuyện giữa Tấn Văn Công và Giới Tử Thôi từ thời xa xưa bên nước Trung Quốc. Ở Việt Nam, người dân quen gọi nôm nay ngày này là Tết bánh trôi bánh chay bởi vì trong ngày này người dân thường làm bánh trôi, bánh chay.

Trong ngày nay ai cũng tất bật mua bánh, bột về làm những đĩa bánh trôi, bánh chay trắng tròn dâng lên tổ tiên, ông bà. Tuy nhiên không phải ai cũng biết nghi lễ đúng của bài cúng Tết Hàn Thực. Sau đây Tintuc.vn sẽ gợi ý cho bạn thực hiện bài cúng Tết Hàn thực hợp lý:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
 
Con lạy chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài bản cảnh thành hoàng, ngài bản xứ thổ địa, ngài bản gia táo quân cùng chư vị tôn thần.
 
Con kính lạy cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô di, tỷ muội họ nội họ ngoại.
 
Tín chủ chúng con là…
 
Ngụ tại…
 
Hôm nay là ngày …. (đọc ngày theo âm lịch) gặp tiết Hàn Thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh thổ địa, ngài bản gia táo quân, ngũ phương, long mạch, tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
 
Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ… (họ của gia chủ) cúi xin thương xót cho con cháu giáng về chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.
 
Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai âm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận, trên bảo dưới nghe.
 
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).