Khi nhà không có nhiều diện tích, bạn vẫn có thể tạo ra một góc vườn nhỏ trồng các loại rau gia vị.

Nguyên, vật liệu

– Ba chiếc chậu với đường kính 30, 20, 15 cm
– Khay đựng cho chậu to nhất
– Sơn
– Các hộp thiếc hoặc nhựa cứng
– Chữ cái bằng giấy ghép thành tên các loại cây bạn sẽ trồng
– Đất trồng
– Các loại cây rau.

Cách làm theo video

Lam Huyền
Video: Nifty

Chia sẻ thắc mắc về xây nhà của bạn tại đây.