Hàng trăm tòa nhà đã hoàn thiện với thiết kế hiện đại nhưng vẫn hoang vu, trống trải.

<img alt="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" title="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" data-reference-id="23538865" class="left" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/21/a-1-1458553524_660x0.jpg" data-component-caption='

Nhiều thành phố mới ở Trung Quốc có tất cả mọi thứ cần thiết cho cuộc sống đô thị: những chung cư nhiều tầng, cao ốc thương mại, trung tâm nghệ thuật… Tất cả đều có, trừ yếu tố quan trọng nhất: con người.

‘> 

Nhiều thành phố mới ở Trung Quốc có tất cả mọi thứ cần thiết cho cuộc sống đô thị: những chung cư nhiều tầng, cao ốc thương mại, trung tâm nghệ thuật… Tất cả đều có, trừ yếu tố quan trọng nhất: con người.

 

<img alt="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" title="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" data-reference-id="23538866" class="left" src="http://img.f15.giadinh.vnecdn.net/2016/03/21/a-2-1458553524_660x0.jpg" data-component-caption='

Những thành phố bí ẩn và không người này nằm trong kế hoạch của Trung Quốc chuyển 250 triệu người dân nông thôn ra thành phố vào năm 2026.

‘> 

Những thành phố bí ẩn và không người này nằm trong kế hoạch của Trung Quốc chuyển 250 triệu người dân nông thôn ra thành phố vào năm 2026.

 

<img alt="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" title="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" data-reference-id="23538867" class="left" src="http://img.f15.giadinh.vnecdn.net/2016/03/21/b-1458553527_660x0.jpg" data-component-caption="

Có những nơi đã hoàn thiện xong và sẵn sàng để đón người vào ở nhưng hiện tại vẫn trống trơn.

“> 

Có những nơi đã hoàn thiện xong và sẵn sàng để đón người vào ở nhưng hiện tại vẫn trống trơn.

 

<img alt="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" title="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" data-reference-id="23538868" class="left" src="http://img.f15.giadinh.vnecdn.net/2016/03/21/b-1-1458553525_660x0.jpg" data-component-caption='

Nhiếp ảnh gia người Mỹ, Kai Caemmerer, chụp một loạt hình ảnh về các thành phố này và tập hợp trong bộ ảnh Những thành phố chưa chào đời.

‘> 

Nhiếp ảnh gia người Mỹ, Kai Caemmerer, chụp một loạt hình ảnh về các thành phố này và tập hợp trong bộ ảnh Những thành phố chưa chào đời.

 

<img alt="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" title="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" data-reference-id="23538869" class="left" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/21/b-2-1458553525_660x0.jpg" data-component-caption='

“Ở Mỹ, thành phố phát triển từ quy mô nhỏ và lớn dần lên phụ thuộc vào các ngành công nghiệp ở địa phương. Trong khi đó, ở Trung Quốc, các thành phố mới này được xây gần xong rồi mới giới thiệu với mọi người”, Caemmerer chia sẻ.

‘> 

“Ở Mỹ, thành phố phát triển từ quy mô nhỏ và lớn dần lên phụ thuộc vào các ngành công nghiệp ở địa phương. Trong khi đó, ở Trung Quốc, các thành phố mới này được xây gần xong rồi mới giới thiệu với mọi người”, Caemmerer chia sẻ.

 

<img alt="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" title="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" data-reference-id="23538870" class="left" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/21/b-4-1458553526_660x0.jpg" data-component-caption="

Để chọn được những khoảnh khắc ấn tượng, Caemmerer chụp trong 80 ngày vào hai thời điểm: trước bình minh và sau hoàng hôn. Sau khi chụp xong, ông tới ngủ nghỉ ở vùng lân cận đông dân hơn.

“> 

Để chọn được những khoảnh khắc ấn tượng, Caemmerer chụp trong 80 ngày vào hai thời điểm: trước bình minh và sau hoàng hôn. Sau khi chụp xong, ông tới ngủ nghỉ ở vùng lân cận đông dân hơn.

 

<img alt="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" title="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" data-reference-id="23538871" class="left" src="http://img.f14.giadinh.vnecdn.net/2016/03/21/b-5-1458553526_660x0.jpg" data-component-caption="

Các khu đô thị mới này thường nằm gần các trung tâm lớn với vai trò thành phố vệ tinh.

“> 

Các khu đô thị mới này thường nằm gần các trung tâm lớn với vai trò thành phố vệ tinh.

 

<img alt="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" title="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" data-reference-id="23538872" class="left" src="http://img.f15.giadinh.vnecdn.net/2016/03/21/c-1-1458553528_660x0.jpg" data-component-caption="

Khuôn viên, lối đi của các khu nhà đã có cây xanh trang trí.

“> 

Khuôn viên, lối đi của các khu nhà đã có cây xanh trang trí.

 

<img alt="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" title="Các cao ốc không một bóng người ở Trung Quốc" data-reference-id="23538873" class="left" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/21/c-2-1458553528_660x0.jpg" data-component-caption="

Vẫn còn một số tòa nhà chưa được hoàn thiện hẳn.

“> 

Vẫn còn một số tòa nhà chưa được hoàn thiện hẳn.

 

Lam Huyền
Ảnh: Business Insider

Chia sẻ thắc mắc về xây nhà của bạn tại đây.