Các nhà hàng Việt Nam lâu đời ở quận 13 của thủ đô Paris, Pháp, đang không ngừng thay đổi về quy mô, thực đơn, cung cách phục vụ nhằm thu hút khách và khẳng định danh tiếng của ẩm thực Việt Nam.